Sluta röka redan idag

Att röka är skadligt både för omgivningen och den egna hälsan. Att sluta med det är dock inte alltid de enklaste. Det finns dock några saker att tänka på som kan underlätta processen betydligt.

Allt färre i dagens samhälle röker, och många rökare försöker också sluta med det. Att röka är skadligt på flertalet sätt. Lungor och munhåla skadas och du höjer markant sin risk för lungsjukdomar som cancer och kol. Tänderna missfärgas och tar skada. Röken är också ofta störande för omgivningen och dessutom farlig om små barn rör sig i ens närhet.

Rökning för alltså med sig många fördelar som knappast överväger den eventuella tillfredsställelsen det kan medföra. Eftersom nikotin är beroendeframkallande är detta dessvärre inte det lättaste. Att sluta röka kräver motivation och stark vilja. Med lite ihärdigt arbete och hjälp av olika medel går det dock för de allra flesta. Olika ersättningar kan hjälpa, till exempel kan röka e-cigg kan vara ett alternativ för många.

Den mentala biten

Nikotinet hänvisar ständigt till viljan, och gör att du har svårt att stå emot sitt röksug. Ska du sluta röka behöver du alltså vara beredd på att kämpa emot sig själv. Det kan vara bra att du har kontakt med sjukvården under den ganska svåra process detta ändå kan innebära. Genom sjukvården kan du få kontakt med både kurator och sjuksköterska, och dessutom få delta i gruppsamtal med andra som genomgår samma process.

Kuratorn kan hjälpa en med de omställningar som ett rökstopp innebär för livet. Denne kan komma med bra lösningar för att till exempel undvika att tänka på cigaretter och rökning. Sjuksköterskan har kunskap om vad som händer i kroppen och hur du kan lindra besvären. I gruppsamtalen får du motivation och blir hjälpt av att veta att fler genomgår samma.

Den medicinska biten

Det finns flertalet olika ersättningar som ger mindre och mindre nikotintillskott. Bland annat kan du använda sig av nikotin-tuggummin och nikotin-plåster. Dessa gör att kroppen inte behöver sluta helt med nikotin på en gång, men många användare blir snabbt avvanda och kommer efter ett tag inte ens komma ihåg sin nikotinersättning.