När någon dör

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag, skrev poeten Alf Henriksson. Och visst är det väl så. När någon dör förändras tillvaron.

Alla reagerar olika på sorg, och dess uttryck kan förändras över tid. Det kan kännas olika för vuxna och för barn och beroende på vem det är som har dött. Man kan känna sig ledsen och orolig, få svårt att vara ensam, drabbas av starka minnen eller få svårt att sova. Det är också vanligt att vara arg eller känna skuld eller skam för det som inträffat. Man är oförberedd på vad som ska hända, men ett dödsfall inbegriper många praktiska omständigheter. Man kan få hjälp att planera en begravning, ta hand om dödsboet och den avlidnes tillhörigheter.

Ritualerna och sederna kring hur man hanterar ett dödsfall skiljer sig åt mellan kulturer och religioner, men de har ofta mycket gemensamt. Man brukar tvätta kroppen och visa den respekt med böner eller sånger innan man begraver eller kremerar den. En likvaka är seden att vaka hos en avliden person, vilket förr i tiden skedde natten innan begravningen. Då hölls vakan i hemmet, och grannar och släktingar samlades. Man åt och drack tillsammans. Många religiösa riter är kopplade till döden, med invecklade böner, maträtter och sånger som visat respekt för den döda. Ritualerna är ett sätt att hantera sorgen, liksom de böner som är kopplade till att minnas och sörja. Inom islam ber man salah för de döda, och inom judendomen kaddisch. Bönen kan skänka tröst. Sedvänjorna för själva begravningen kan se ut på många olika sätt och idag finns det inga krav på att de ska ta sig vissa religiösa uttryck. Den som inte finner tröst i religiösa ritualer kan vända sig till andra håll för att vila i formuleringar kring livet och döden. Många dikter, böcker och filmer tar upp smärta och sorg i samband med att någon dör.

Ett år av magiskt tänkande

Den amerikanska författaren Joan Didion har skrivit en bok med titeln ”Ett år av magiskt tänkande”. Den handlar om det första året efter att hennes make dog, och hur hon hanterade sorgen. Hennes make sedan fyrtio år gick bort hastigt – vid middagsbordet i deras gemensamma hem föll han ihop av en hjärtattack. Didion skriver:

”Livet förändras snabbt. Livet förändras på ett ögonblick. Du sätter dig för att äta middag och livet så som du föreställer dig det upphör.”

Just den radikala förändringen i själva tillvaron är dödens kännetecken. Didion var gift med sin make i över fyrtio år. De tillbringade mycket tid tillsammans – de arbetade båda i hemmet, och ibland med gemensamma projekt. Ett halvår efter makens bortgång dör deras gemensamma dotter, vilket Didion skriver om i boken “Blå skymning”. Hur hanterar man så mycket sorg? Hur ska en ensam människa bära all denna smärta? Det magiska tänkandet, som fått namnge en av Didions böcker, är ett sätt. Det syftar till magiskt tänkande i antropologiskt avseende – idén att om en person hoppas på någonting tillräckligt eller utför rätt handlingar så kan en oundviklig händelse av hjälpas. Hennes böcker är avskalade och enkla i stilen, och talar rakt och befriande om sorg. Du hittar böckerna i bokhandeln eller på biblioteket.