Livet efter döden

Krampaktigt klamrar vi oss fast vi detta liv och släpper inte taget förens vi vet med säkerhet att vi är på väg till något annat – något ljust. Ja, för många som dött och kommit tillbaka har talat om ett ljust sken. Många vet med säkerhet att vi kommer återföda, komma till Nangijala eller kort och gott bli maskföda instängd i en mörk kista. Beroende på religion, och fantasi, är svaren om vad som händer när vi dör oändliga – och inga är fel. Eller, om vi inte besöker ett medium som kan tala om för oss om saker som ligger utanför vårt eget förstånd.

  • Reinkarnation – vi har tidigare liv, och vi kommer att leva igen. I livet vi nu lever handlar det om att skaffa sig en bra karma så vi återföds till något bra.
  • Hamnar i en annan dimension och bli ett spöke.
  • Bland molnen hos Gud.
  • Kroppen ruttnar men ens själv lever vidare och svävar upp till ett rike med enbart själar. Vår kropp är bara en vessla så det är vår själ som är vi.

Det kommer alltid finnas dem som tror på ett liv efter detta, andar och de som försöker att driva ut andarna ur oss. Lite som ett kretslopp.