Liv efter döden?

I vår moderna tid är det många som vägrar tro att det finns något större där ute än bara vi tack vare vår tekniska framgång. Men är det verkligen så konstigt att till exempel tro på liv efter döden? Eller är det bara som så att när kistan sänks ned i graven efter en begravning så är vår resa helt enkelt slut där?

Människan har alltid försökt att se en mening med allt runt omkring oss och samtidigt har vi alltid strävat efter att finna förklaringar till varför saker är som de är. När vi undrade hur någonting fungerade så tog vi reda på det och när vi undrade varför det fungerade som det gjorde så tog vi reda på det, tänk bara på flygplanets utveckling eller på forskningen kring kemi och fysik. Men något som vi dock aldrig riktigt kunnat förklara men som vi ändå tror på är religion och tanken kring gud och högre makter. Samtidigt är det många som hävdar att denna tro på något större och oförklarligt vilar på just en frustration över att inte kunna förklara eller bevisa. Sålunda menas att de mystiska ting eller händelser som sker istället förklaras som ett ingripande från högre makter bara för att man inte kan förklara fenomenet utifrån ett vetenskapligt perspektiv och således väljer att tro för att få någon form av förklaring.

Människan är nyfiken

Att människan är en nyfiken varelse är konstaterat sedan länge och om vi inte var det skulle världenurnog inte utvecklats så som den gjort. Tänk om Copernicus inte studerat stjärnorna eller om da Vinci inte utforskat människans anatomi? Dessa två små faktorer hade kunnat sätta tillbaka vår moderna utveckling med flera år, om inte ett femtiotal för att inte överdriva. Men för att få veta vad som händer efter att man lägger näsan i vädret får vi inte veta förrän vi själva gör det för än så länge har vetenskapen ej kunnat svara på denna uråldriga fråga.