Hälsa är att kunna höra

Några av fördelarna med ett implantat som detta är att du får bättre talförståelse, förbättrat tal för du hör din egen röst, kan tala i telefon, kunna höra dörrklockan, telefonen och vara säkrare i trafiken. För barn kan det vara avgörande att gå i en vanlig skola, för ens utvecklings skull, det gör hörimplantat väldigt viktigt. 

 

Att leva med en hörselskada är det många som gör, att även ha ett cochleaimplantat är även det inte helt ovanligt. Ett cochleaimplantat är en medicinteknisk produkt som ersätter det mänskliga sinnet hörsel. Det gör att personer med gravt nedsatt hörsel kan höra ljud, de måste dock ha en fungerande hörselnerv. Barn med sådana här implantat presterar bättre i skolan och har större chans att få ett bättre arbetsliv än jämnåriga som inte har implantat men samma grad av hörselnedsättning.

Att få höra för första gången i livet

 

Det finns en fantastisk video i en artikel i Expressen där en 2-råing pojke för första gången i livet får höra sin mammas röst, just med hjälp av nyinstallerade hörselimplantat. För en sådan smart konstruktion kan ändra väldigt mycket, har livet alltid bestått av idel tystnad är det nog överväldigande på massor av sätt när en plötsligt hör allt. Det kan även hjälpa att sätta in implantat om man har tinnitus.

 

För helt döva är det bra att kunna teckenspråk för att verkligen kunna göra sig förstådd, i alla fall med varandra. Det finns olika nationella teckenspråk och många tecken i det svenska teckenspråket har förankring i just svenska ord, men det finns massor av olika dialekter även i teckenspråk. Något som det går att läsa om i en artikel i Svenska Dagbladet.

 

Teckenspråk är både manuellt och icke-manuellt, det finns både rörelser med händer, mimik, ögon- och huvudrörelser som inverkar på vad du faktiskt menar när du pratar i teckenspråk. Det är alltså diversifierat och mångfacetterat, precis som vilket språk som helt fastän det är tyst. Den första användningen av teckenspråk vad man vet, i Sverige, är från 1759. Och 1808 grundades den första skolan i Sverige för just döva personer, barnen där undervisade på just teckenspråk. Sedan, ungefär 70 år senare bestämdes det att teckenspråk skulle utrotas för att det ansågs primitivt, men på 60- och 70-talet kom det tillbaka igen och nu finns det att lära sig för alla som vill och behöver.