Döva som älskar musik

Musik är till för att mötas, njuta, förstärka sina känslor. Musiken stärker faktiskt enligt många studier attraktionskraften hos människor. Och många frågar sig hur döva människor reagerar på musik. Kan de uppfatta den? Självklart varierar det från vilken typ av nedsättning du har, men musik är mer än bara toner. Det är vibrationer, rytmer. Men också andra intryck. 

Musik är mer än bara toner. Det är vibrationer, takt och uttryck. Musiken skapar band mellan människor, stärker relation mellan vuxna och barn och främjar vår sexualitet. I en tidigare text har vi skrivit om att hörseln är en viktig del av hälsan. Cochleaimplantat möjliggör för barn att lära sig uppfatta och tolka ljud, det går bättre i skolan för barn som har implantat och man kan genomgå en annan typ av social process. Och många döva älskar att dansa.

Nya sätt att tolka musik

”Varifrån kommer musiken?” undrade en gång regissören Ingmar Bergman när han avslutade sitt sommarprogram i Sveriges Radio. Och även om forskarna inte säkert kan svara på den frågan leder den till en rad olika spörsmål om musikens uppkomst. Vad har vi haft musiken till, och vad används den till idag? Arkeologiska fynd har hittat flera tusentals år gamla musikinstrument, men våra förfäders röster och handklappningar har sedan länge tonats ut. Och det som finns kvar är det arv som är musiken vi gör idag.

I många år har man utvecklat olika tekniker för att döva ska kunna känna vibrationer och takt av musik, något som många uppskattar enormt. Nu har dessutom teckenspråkstolkar nu börjat skapa

fantastiska och kreativa sätt att syntolka musik på. Amber Galloway Gellgo är en syntolkare som revolutionerat sättet att tolka musik på. Ta en titt på den här fantastiska videon där hon närmre förklarar vad det är hon gör.