Aristoteles – en av de stora tänkarna

Aristoteles föddes år 384 f. Kr. och var en grekisk filosof, elev hos Platon och lärare till Alexander den store. Han intresserade sig för och hade tankar kring många olika ämnen, däribland fysik, poesi, logik, retorik, politik och etik. Aristoteles ses tillsammans med Platon och Sokrates, som var Platons lärare, som en av de viktigaste personerna inom den västerländska filosofin. Hans syn på fysik övergavs först på 1600-talet.